top of page
website 00.png

ТЭЭВЭР
ЗАХИАЛГА

Бэлэн байдал хангагдсан, найдвартай тээвэрчдээс богино хугацаанд өрсөлдөхүйц үнийн санал авч, тээвэрлэгчээ сонгоорой

website 01.png

ТҮМЭН  ТЭЭХИЙГ 
СОНГОХ ШАЛГААН

Туршлага, мэдээлэл нь баталгаажсан, итгэлтэй тээвэрчдийн сан, бодит, ил тод, өрсөлдөхүйц үнэ, мэргэжлийн ложистикийн баг, технологийн шийдлээр тээвэр, захиалгыг илүү хялбаршуулсан.

website icon 01.png

1,2K

ТЭЭВРИЙН  ХЭРЭГСЭЛ

website icon 02.png

3,2K

ЖОЛООЧ ТЭЭВЭРЧИН

website icon 03.png

14

ТӨРЛИЙН  ТЭЭВЭРИЙН МАШИН

website 02.png

Ачаа илгээгч, тээвэрчдийг нэг платформ дээр шуурхай холбосноор хоёр талд илүү үр ашигтай хамтын ажиллагааг бий болгоно.  

ҮНЭ ЦЭНЭ

website icon 04.png

Ложистикийн
мэргэжлийн баг

Тээврийн захиалга, ачааны мэдээллээ нэг удаа  оруулж хадгалснаар тогтмол тээврээ дахин дахин оруулах гэх мэт гар механик ажиллагааг багасгахад тусална.

website icon 05.png

Тээвэрчдийн
сүлжээ

Бүх төрлийн ачааны машин, чиргүүл, машин механизм эзэмшдэг тээвэрчдийн сүлжээг Монгол улс даяар үүсгэж, нэгдсэн ухаалаг системийг бүрдүүлснээр ачаа илгээгчдэд  сонголтоо хэрэгцээндээ тохируулан сонгох боломжийг олгоно.

website icon 06.png

Захиалга хяналтын
систем

Бүх төрлийн ачааны машин, чиргүүл, машин механизм эзэмшдэг тээвэрчдийн сүлжээг Монгол улс даяар үүсгэж, нэгдсэн ухаалаг системийг бүрдүүлснээр ачаа илгээгчдэд  сонголтоо хэрэгцээндээ тохируулан сонгох боломжийг олгоно.

bottom of page