top of page
  • Writer's pictureChuluunmunkh sb

Fleet management буюу тээврийн хөрөнгийн менежмент, түүнд ашигладаг гол хэрэгслүүд

Updated: Jun 11


тээврийн хэрэгсэл сул зогсолт ашиглалт, шуурхай ачаа тээвэр хүргэлт түгээлт hurgelt tugeelt achaa teever


Fleet management нь компанийн тээврийн хэрэгсэл, тээврийн хөрөнгийн удирдлага мөн автопаркийн удирдлага гэж бас ерөнхийндөө нэрлэж болох юм. Автопаркийн менежментийн зорилго нь компанийн тээврийн хэрэгслийн үр ашигтай, үр дүнтэй ажиллагааг хангах, зардлыг багасгах, ашгийг нэмэгдүүлэх явдал юм. Үүнд тээврийн хэрэгсэл худалдан авах, засвар үйлчилгээ хийх, засварлах, солих, түлшний хэрэглээг хянах, оновчтой болгох, тээврийн хэрэгслийн байршлыг хянах, жолоочийн хуваарь, маршрутыг удирдах зэрэг олон төрлийн үйл ажиллагаа багтдаг.


Үүнийг үр дүнтэй удирдахын тулд тээврийн хууль тогтоомж, дүрэм журам, салбарын чиг хандлагын талаар ойлголттой байхаас гадна зохион байгуулалт, удирдлагын өндөр ур чадвар шаардлагатай. Үр ашгийг дээшлүүлэх, өгөгдөлд тулгуурласан шийдвэр гаргахын тулд флотын удирдлагад GPS хянах, телематик систем зэрэг технологийг ашиглах нь улам бүр түгээмэл болж байна.


Fleet management -д ашигладаг гол хэрэгслүүд нь:


1) GPS Tracking: Энэхүү технологи нь флотын менежерүүдэд тээврийн хэрэгслийн бодит цагийн байршлыг хянах боломжийг олгодог бөгөөд маршрутыг оновчтой болгох, хүргэх хугацааг сайжруулахад тусалдаг.


2) Телематик систем: Эдгээр системүүд нь тээврийн хэрэгслийн компьютерээс мэдээлэл цуглуулж, дүн шинжилгээ хийж, түлшний зарцуулалт, хурд, тээврийн хэрэгслийн гүйцэтгэлийн талаар үнэ цэнэтэй мэдээллийг өгдөг.


3) Засвар үйлчилгээний програм хангамж: Энэхүү программ хангамж нь тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээний хуваарийг удирдах, хянах, гэнэтийн эвдрэл гарах магадлалыг бууруулж, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын хугацааг сайжруулахад тусалдаг.


4) Жолоочийн удирдлагын системүүд: Эдгээр системүүд нь хурд хэтрүүлэх, хүчтэй тоормослох, сул зогсолт зэрэг жолоочийн зан үйлийг хянах, удирдахад тусалдаг бөгөөд түлшний хэмнэлтийг сайжруулж, ослын эрсдлийг бууруулдаг.


5) Маршрутыг оновчтой болгох програм хангамж: Энэхүү программ нь замын хөдөлгөөн, замын нөхцөл, хүргэлтийн хуваарийг харгалзан тээврийн хэрэгслийн хамгийн үр ашигтай маршрутыг төлөвлөхөд тусалдаг.


6) Түлшний удирдлагын системүүд: Эдгээр системүүд нь түлшний зарцуулалтыг хянаж, илүү үр ашигтай жолоодлогын дадлаар зардлаа хэмнэх боломжийг тодорхойлоход тусалдаг.


7) Тээврийн хэрэгслийн цахим бүртгэл: Эдгээр бүртгэл нь тээврийн хэрэгслийн ашиглалтыг цахимаар хянах боломжийг олгодог бөгөөд гар аргаар хянахтай холбоотой цаг хугацаа, зардлыг бууруулж, тайлагналын нарийвчлалыг сайжруулдаг.


Эдгээр хэрэгслүүд нь тээврийн менежерүүдэд үйл ажиллагааныхаа талаар иж бүрэн ойлголт өгөх, үр ашгийг дээшлүүлэх, зардлыг бууруулахын тулд өгөгдөлд тулгуурласан шийдвэр гаргах чадварыг олгох зорилгоор хамтран ажиллах зорилготой юм.


Нийтлэл бичсэн: С.Чулуунмөнх

217 views0 comments

Comments


bottom of page