top of page
 • Writer's pictureChuluunmunkh sb

EURO 4 болон EURO 5 Стандарт

Updated: Jun 26

EURO-4 ба EURO-5 нь Европын Холбоонд (EU) хамаарах утаа ялгаруулалтын стандартууд юм. Эдгээр стандартууд нь автомашинаас гарч буй бохирдуулагчдыг хязгаарлаж, байгаль орчныг хамгаалахад чиглэгдсэн. Тус стандартуудын үндсэн зорилго нь агаарын чанарыг сайжруулах, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах юм. Монгол улсад тээврийн хэрэгслийн стандарт энэхүү стандартыг баримталдаг.

EURO-4 Стандарт


Нэвтрүүлсэн огноо: 2005 оны 1-р сарын 1

Бохирдуулагчдын хязгаарлалт:

 • NOx (азотын исэл): 0.25 г/км

 • HC (нүүрсустөрөгч): 0.10 г/км

 • CO (нүүрстөрөгчийн дан исэл): 1.0 г/км

 • PM (тоосонцор): 0.025 г/км

Гол өөрчлөлтүүд: EURO-3-тай харьцуулахад азотын исэл болон тоосонцрын ялгаруулалтыг ихээхэн бууруулсан. EURO-4 стандартыг дагаж мөрдөхийн тулд автомашинууд ихэвчлэн илүү үр дүнтэй утааны шүүлтүүр болон өөр технологиудыг ашигладаг.


EURO-5 Стандарт

Нэвтрүүлсэн огноо: 2009 оны 9-р сарын 1

Бохирдуулагчдын хязгаарлалт:

 • NOx (азотын исэл): 0.18 г/км

 • HC (нүүрсустөрөгч): 0.10 г/км

 • CO (нүүрстөрөгчийн дан исэл): 1.0 г/км

 • PM (тоосонцор): 0.005 г/км


Гол өөрчлөлтүүд: EURO-4-өөс PM-ийн ялгаруулалтыг 80%-иар багасгасан бөгөөд азотын ислийн хэмжээг ч мөн бууруулсан. EURO-5 стандартыг дагаж мөрдөхийн тулд дизель хөдөлгүүртэй автомашинууд ихэвчлэн илүү үр дүнтэй шүүлтүүрүүд, тухайлбал, DPF (Diesel Particulate Filter) ашигладаг болсон.


Эдгээр стандартуудын ач холбогдол

 • Агаарын чанарыг сайжруулах: Хорт утаа, тоосонцор, азотын исэл зэрэг бохирдуулагчийг хязгаарласнаар агаарын чанар сайжирдаг.

 • Эрүүл мэндийн ашиг тус: Бохирдуулагчдын хэмжээг бууруулснаар хүмүүсийн эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөө багасдаг.

 • Технологийн хөгжил: Утааны хэм хэмжээг дагаж мөрдөхийн тулд автомашин үйлдвэрлэгчид шинэ, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх шаардлагатай болдог.Энэ стандартуудыг дагаж мөрдөх шаардлага нь Европын Холбооны орнуудад худалдаалагдах бүх автомашинд хамаарна. Энэхүү стандартууд нь өөр өөр төрлийн бохирдуулагчдыг хязгаарлах тул автомашин үйлдвэрлэгчид илүү үр дүнтэй утааны шүүлтүүр болон бусад технологиудыг ашиглан үйлдвэрлэл явуулах шаардлагатай болдог.


10 views0 comments

Comentarios


bottom of page