top of page
  • Writer's pictureChuluunmunkh sb

Онлайн дэлгүүрүүд хүргэлт, түгээлтийн зардлаа бууруулах боломжтой юу?

Updated: Jun 11


онлайн тээвэрлэлт, хүргэлт түгээлт, шуурай хүргэлт, түгээлт

Цахим худалдаа хүчээ авч байгаа өнөө үед түүнийг дагаад хүргэлт, түгээлтийн хэрэгцээ, үйлчилгээ ихсэж байна.

Онлайн худалдааны ханган нийлүүлэлтийг илүү хэмнэлттэй болгохын тулд компаниуд дараах шийдлүүдийг хэрэгжүүлж болно.


1). Тээвэр, ложистикийг оновчтой болгох: Тээврийн хамгийн үр ашигтай замыг сонгож, дамжин өнгөрөх хугацааг багасгаж, тээврийн зардлыг бууруулснаар компаниуд бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэх зардлыг бууруулж чадна.


2). Процессыг автоматжуулахын тулд технологийг ашиглах: Компаниуд үйл явцыг оновчтой болгох, гар ажиллагаатай хөдөлмөрийн зардлыг бууруулахын тулд автоматжуулалт болон хиймэл оюун ухааныг ашиглах боломжтой. Үүнд бараа материалыг удирдах, тээвэрлэлтийг хянах, худалдан авалтын үйл явцыг автоматжуулах программ хангамжийг ашиглах зэрэг орно.


3). Өгөгдлийн аналитик хөшүүрэг: Нийлүүлэлтийн сүлжээний үйл ажиллагааны өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийснээр компаниуд зардлаа бууруулж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжийг тодорхойлж чадна. Үүнд хог хаягдлыг бууруулах, агуулахын үйл ажиллагааг оновчтой болгох, бараа материалын түвшинг бууруулах зэрэг зардлыг бууруулах боломжтой чиглэлүүдийг тодорхойлох зэрэг багтана.


4). Зардлыг бууруулахын тулд ханган нийлүүлэгчидтэй ажиллах: Нийлүүлэгчидтэй нягт хамтран ажилласнаар компаниуд хямд үнээр тохиролцож, нийлүүлэх хугацааг багасгаж, бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж чадна. Энэ нь нийлүүлэлтийн сүлжээг бүхэлд нь зардлыг бууруулж, үр ашгийг дээшлүүлэхэд хүргэдэг.


5).Түншүүдтэй хамтран ажиллах: Бусад компани, ложистикийн үйлчилгээ үзүүлэгч зэрэг түншүүдтэй хамтран ажилласнаар компаниуд нөөцөө хуваалцаж, зардлыг бууруулж чадна. Үүнд тээвэрлэлт, агуулахын байгууламжийг хуваалцах, тээвэрлэлтийг нэгтгэх, үйл ажиллагааг оновчтой болгохын тулд мэдээлэл солилцох зэрэг орно.


6). Гуравдагч талын ложистикийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг ашиглах: Логистик, тээвэрлэлтийг гуравдагч этгээдэд өгснөөр компаниуд үйл ажиллагааны зардлаа бууруулж, үндсэн чадамжид анхаарлаа төвлөрүүлж чадна.


7). Тогтвортой туршлагыг нэвтрүүлэх: Хог хаягдлыг бууруулах, эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх, утаа ялгаруулалтыг бууруулах зэрэг тогтвортой туршлагыг хэрэгжүүлснээр компаниуд үйл ажиллагааны зардлаа бууруулж, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллөө сайжруулж чадна.


Эдгээр шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх нь цахим худалдааны компаниудад нийлүүлэлтийн сүлжээнийхээ зардлын үр ашгийг дээшлүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, үйлчлүүлэгчдэдээ илүү сайн үнэ цэнийг бий болгоход тусална.

54 views0 comments

Comments


bottom of page