top of page
 • Writer's pictureChuluunmunkh sb

Овор ихтэй ачаа тээвэр

Та овор ихтэй ачаа тээвэрлүүлэхээр төлөвлөж байгаа бол Монгол Улсад овор ихтэй ачааг (эсвэл хэт ачаа) тээвэрлэхдээ тусгай журмыг мөрддөг. Эдгээр журам нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, дэд бүтцийг хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэдэг.Овор ихтэй ачаа гэдэг нь урт, өндөр, өргөн хэмжээ нь стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн, эсвэл жин нь тодорхой хэмжээнээс их ачааг хэлдэг.


Овор ихтэй ачааны тодорхойлолт

 • Өргөн: 2.55 метрээс их

 • Өндөр: 4.0 метрээс их (замын гадаргууг авсан)

 • Урт: 12.0 метрээс их (эсвэл чиргүүлтэй нийт урт 18.0 метрээс их)

 • Жин: 38 тонн болон түүнээс их (нэг эсвэл нийлмэл тээврийн хэрэгслээр ачаалагдсан)Овор ихтэй ачаа тээвэрлэх журам


1. Зөвшөөрөл авах

 • Тусгай зөвшөөрөл: Овор ихтэй ачааг тээвэрлэхдээ Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас болон холбогдох аймаг, нийслэлийн захиргаанаас тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагатай.

 • Маршрут тодорхойлох: Тусгай зөвшөөрөл авахдаа тухайн ачааны тээвэрлэх маршрут, цаг хугацаа, зогсоолын байршлыг тодорхойлон танилцуулсан байх шаардлагатай.


2. Тээврийн хэрэгслийн бэлтгэл

 • Тээврийн хэрэгслийн хүчин чадал: Овор ихтэй ачааг тээвэрлэхэд шаардлагатай хүчин чадал, ачаалал даах тээврийн хэрэгсэл ашиглах.

 • Техникийн үзлэг: Тээврийн хэрэгслийн техникийн үзлэг, засвар үйлчилгээний баталгаа байх.

 • Аюулгүй байдлын тэмдэглэгээ: Тээврийн хэрэгсэл дээр харагдахуйц аюулгүй байдлын тэмдэглэгээ болон анхааруулах тэмдгүүд байршуулах.


3. Ачааны бэхэлгээ

 • Бэхэлгээний хэрэгсэл: Ачааг аюулгүй, найдвартай бэхлэх зориулалттай оосор, гинж, дэр, бэхэлгээний хэрэгслийг ашиглах.

 • Бэхэлгээний стандарт: Олон улсын болон дотоодын стандарт, журмын дагуу ачааг бэхэлсэн байх.4. Анхааруулах тэмдэг, гэрэлтүүлэг

 • Анхааруулах тэмдэг: Ачааны хэмжээ, жингийн мэдээллийг илэрхийлсэн анхааруулах тэмдэгтэй байх.

 • Гэрэлтүүлэг: Шөнийн цагт болон бага гэрэлтэй нөхцөлд харагдахуйц гэрэлтүүлэгтэй байх, мөн урд болон хойд гэрлүүд нь тод ялгарч харагдах.


5. Замаар явах дүрэм

 • Тээврийн цаг хугацаа: Замын хөдөлгөөний ачаалал бага үеэр, шөнийн цагт эсвэл долоо хоногийн төгсгөлд тээвэрлэхийг зөвлөдөг.

 • Хурдны хязгаар: Овор ихтэй ачааг тээвэрлэх үед хурдны хязгаарыг хатуу мөрдөх, зөвшөөрөгдсөн хурднаас хэтрэхгүй явах.

 • Хамгаалах хөтөч: Овор ихтэй ачааг тээвэрлэх үед хамгаалах хөтөч эсвэл дагалдан явах автомашин байршуулах шаардлагатай.


6. Мэдээлэл, зөвшөөрөл

 • Мэдээлэл: Тээврийн маршрут болон цагийн хуваарь, ачааны хэмжээс, жин зэргийг замын цагдаагийн албанд болон бусад холбогдох байгууллагад мэдээлэх.

 • Зөвшөөрөл: Овор ихтэй ачааг дамжин өнгөрөх бүс нутгуудын захиргаанаас нэмэлт зөвшөөрөл авах шаардлагатай.


7. Холбогдох хууль, дүрэм журам

 • "Автотээврийн тухай хууль"

 • "Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль"

 • "Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаал, дүрэм журам"
19 views0 comments

Comments


bottom of page