top of page
  • Lhagvasüren Otgonbayar

Ачааны даатгал хэрэгтэй юу?

Updated: Jun 11


ачааны даатгал, тээвэр, ачааны менежер

Хэдийгээр ачааны даатгал нь заавал даатгуулах даатгал гэж хуулинд заагаагүй ч ачаа, бараагаа тээвэрлүүлдэг эсвэл ачаа, тээврийн үйлчилгээ үзүүлдэг бизнесүүдэд ачааны даатгал хийлгүүлэхийг маш их зөвлөдөг.


Ихэнх ачааны даатгал нь тээвэрлэлтийн үед гарч болзошгүй эрсдэлүүд болох хулгай, мөргөлдөх, эвдрэл, гэмтэл, гал түймэр болон бусад хохиролуудыг барагдуулдаг буюу даатгадаг.


Ачаа тээврийн даатгалын хэрэгцээ нь тээвэрлэж буй барааны үнэ, тээвэрлэлтийн хэлбэр (газар, усан, агаар гэх мэт), тээвэрлэлттэй холбоотой эрсдэлийн түвшин зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаардаг. Жишээлбэл, цахилгаан бараа, үнэт эдлэл, үнэт металл зэрэг өндөр үнэ цэнэтэй барааг алдах, гэмтээхээс хамгаалахын тулд ачаа тээврийн даатгалыг авахыг шаарддаг.


Өөрөөр хэлбэл бизнесүүд гэнэтийн алдагдал, эвдрэлээс болж үйл ажиллагаагаа тасалдуулахгүйн тулд ачааны даатгалыг худалдан авах боломжтой.


Эцсийн дүндээ ачаа тээврийн даатгал худалдаж авах шийдвэр нь тухайн компанийн эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвар, санхүүгийн байдал, тээвэрлэж буй барааны үнэ цэнэ зэргээс шалтгаална. Ачааны даатгалын гол үр ашиг нь аж ахуйн нэгжүүд хөрөнгө оруулалтаа хамгаалж, бараагаа цаг тухайд нь хүргэх, санхүүгийн алдагдалд орох эрсдэлийг бууруулах боломжтой.96 views1 comment

1 Comment


lkhagvasuren Otgonbayar
lkhagvasuren Otgonbayar
May 10, 2022

dcklksdcjsd

Like
bottom of page