top of page
Tumen Tech Company
Tumen Tech Digital Trucking platform

ДИЖИТАЛ ТЭЭВРИЙН КОМПАНИ

DIGITAL TRUCKING COMPANY

Мэргэжлийн  тээвэр, ложистикийн шалгарсан  туршлагыг дижитал технологийн

шинэ  шийдэлтэй хослуулан, одоогийн тээврийн үр ашиг, бүтээмжийг

нэмэгдүүлэх замаар  шинэ үнэ цэнийг санал  болгох дижитал  тээврийн компани.

HYPERCONNECTED | EXCELLENCE

БҮРТГҮҮЛЭЭД 200,000₮ ЭРХЭЭР

ДАНСАА ЦЭНЭГЛЭЭРЭЙ !

Tumen Tech платформд бүртгүүлээд дижитал тээврийн үйлчилгээ авах 200,000₮ эрхээр дансаа цэнэглээрэй.

bottom of page